Begeleiding

 • De begeleiding wordt steeds afgestemd op de specifieke noden van de leerling 
 • De essentie van de begeleiding is het remediëren van de schoolse vaardigheden waar het kind moeite mee heeft ( rekenen, lezen, spellen )
 • Functietraining waar dit nodig is om de schoolse vaardigheden te verbeteren ( bv leren in beelden of juist in taal, leren via verhalen, tekeningen, )
 • Druk verminderen bij ouders van het kind
 • Zorgen voor een betere instelling van het kind ten opzichte van school
 • Hulp bij het leren opsplitsen van de leerinhoud en inoefenen van de leerstof
 • Aanleren van oplossingsstrategieën ( bv zelfinstructietraining)
 • De begeleiding is gericht op multisensorische aktiviteiten
 • Ontwikkelen van vaardigheden om zo zelfstandig mogelijk met leerproblemen om te gaan en het leerplezier te versterken ( bv leren gebruiken van hulpmiddelen, spelmateriaal)
 • Sterktes en zwaktes analyse
 • Versterken en ontplooien van de talenten van het kind, zodat het kind succes ervaart. Hierbij zetten we in op feedforward en groei -mindset
 • Werken aan het sociaal-emotioneel welbevinden van het kind en zijn/ haar omgeving.
 • Psycho-educatie: leren accepteren wat moeilijker gaat en erkennen van sterke eigenschappen en vaardigheden
 • Voorkomen of verbeteren van secundaire problemen zoals angst, negatief zelfbeeld, frustraties, gedragsproblemen