Praktisch

  • Er is geen verwijzing door een arts of leerkracht nodig
  • Tijdens het advies gesprek wordt besproken welke de aandachtspunten zijn en hoe de begeleiding wordt aangepakt
  • Indien gewenst is er een nauwe samenwerking met de betrokkenen van het kind (ouders, school, verwijzer, professionele derden)
  • Studiezorg geeft ook begeleiding in de klas
  • Educatief materiaal voor thuis kan aangevraagd worden
  • spel-en tekentherapie sluiten aan bij de interesses van de leerling
  • De begeleiding is gericht op leerstoornissen en verwante moeilijkheden zoals ADHD en ADD
  • Studiezorg werkt samen met bijlesgevers
  • De vorderingen van de leerlingen worden met de ouders besproken
  • Ook de ouders van onze leerlingen kunnen met hun vragen bij ons terecht