studiezorg.be

Begeleiding op maat van kinderen/jongeren met leermoeilijkheden

Wanneer je kind leermoeilijkheden heeft, kan dit voor extra uitdagingen zorgen.
De specifieke moeilijkheden die de leerling ervaart , vereisen soms een iets andere aanpak dan degene die je spontaan hanteert. Dan kan externe hulp een steuntje in de rug bieden, en kan uw kind terecht bij studiezorg.

Studiezorg is ervan overtuigd dat elke leerling de beste ondersteuning verdient om zijn/haar kansen in het leven te optimaliseren.

Samen met uw kind ga ik op zoek handvaten, technieken en tips om moeilijkheden die het ervaart beter het hoofd te bieden. Hierbij altijd uitgaand van de mogelijkheden, talenten en interesses van uw kind.

De begeleiding is steeds op maat van uw kind en steunt op 3 pijlers:
– leren leren
leren leven ( begeleiding bij faalangst, gedragsproblemen, herwinnen van motivatie..)
leren kiezen ( wat doe ik graag, waar ben ik goed in, wat zijn mijn talenten en hoe kan ik die ontplooien)

Studiezorg begeleidt ook kinderen en jongeren met schoolmoeheid, emotionele moeilijkheden, langdurige ziekte, of langdurig verblijf in het buitenland

Wenst u graag een vrijblijvend informatiegesprek, bel me dan op
0488 28 74 41 of mail naar info@studiezorg.be.